Ann Dalgaard Bødker

"Jeg har et bio-psyko-socialt udviklingssyn, hvilket betyder at vi er biologiske væsner, med et sind der udvikler sig i relationer til andre og det omgivende samfund. I mine metoder er jeg særligt inspireret af tilknytningsteori, systemiske/narrative og kognitive tilgange. 

Jeg vil være nysgerrig på at udfolde og forstå de eksisterende fortællinger, og hjælpe dig eller jer med at få øje på hvornår de er støttende og hvornår de er begrænsende. Når vi undersøger dette kan vi finde frem til flere og mere nuancerede forståelser og fortællinger. 

Jeg er således optaget af støtte den enkeltes mulighed for på den ene side at kunne leve i overensstemmelse med egne ønsker og værdier, og på den anden side øge muligheden for at indgå i tætte relationer/fællesskaber med andre"

Jeg er årgang 1970, uddannet psykolog med autorisation fra Dansk Psykologforening 2009, og specialist i Børnepsykologi/Klinisk Psykologi 2020. 

I min praksis er jeg optaget af, at forstå barnet eller det unge menneske der er i mistrivsel. Når et barn eller ungt menneske er i mistrivsel bliver hele familien ramt, og man kan opleve udfordringer der synes uoverstigelige. Dette kan fremtræde som et højt konfliktniveau i familien, problemer i parforholdet og det fælles forældreskab, dårlige søskenderelationer, eller dårlig kommunikation og et svært samarbejde mellem familien, daginstitution eller skole. 

Jeg har en bred viden om børn og unges almindelige udvikling, og omfattende erfaring med at hjælpe børn og unge og deres familier, når udviklingen ikke er som forventet, eller når kriser, belastninger eller traumer er en del af hverdagslivet. 

Jeg er i alle mine forløb særligt optaget af, at se på udviklingsmuligheder og lindring, og tilbyder forløb til dig/jer der står midt i orkanens øje eller som lider under tidligere belastende livsomstændigheder. I mit virke er jeg ligeledes optaget af hvordan vi understøtter god trivsel og udvikling for alle, og jeg tilbyder forebyggende forløb.

Inden jeg blev selvstændig psykolog har jeg arbejdet 16 år som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 2 år som psykolog i FamilieFokus. FamilieFOKUS er et landsdækkende tilbud til familier med børn/unge, der har en livstruende eller livsbegrænsende tilstande (palliation til børn, unge og deres familier). Jeg har igennem mit  arbejdsliv arbejdet med individuelle- og gruppe/familieforløb. Jeg har desuden stor erfaring med at supervisere andre faggrupper, særligt pædagoger og lærere samt psykologer med henblik på deres autorisation.

Jeg arbejder typisk med disse problemstillinger:

 • Børn- og unges (mis)trivsel i skolen eller andre pædagogiske institutioner

 • Forældreskabet og familielivets udfordringer

 • Angst hos børn og unge

 • Autismespektrum-diagnoser, ADHD, og andre udfordringer hos børn og unge, der kan have psykiatriske fremtrædelsesformer

 • Familiens belastninger i forbindelse med alvorlig sygdom hos børn

 • Sorg, krise- og belastningsreaktioner samt traumer

 • Skolefravær

Jeg er desuden uddannet (certificeret) til at gennemføre forløb med:

 • Cool Kids (Chilled), angstbehandling til børn og unge

 • Cool Kids AST, en autismespektrum-tilpasset angstbehandling

 • Cirkle of Security (COS-P), et relationsbaseret forældretrænings-program

Jeg har omfattende erfaring med psykologiske undersøgelser. Udover at udføre tests (fx. WISC eller WPPSI IQ-tests) kan jeg hjælpe med fortolkning og brug af testresultater i pædagogisk praksis.

Privat bor jeg i København, er gift med Mads og sammen har vi to voksne børn og en hund.

  Kurser og videreuddannelser

  Længere efteruddannelser

  • Efteruddannelse i Narrativ traumebehandling på DISPUK, v. Anette Holmgren og Allan Holmgren
  • Certificeret CoolKids/Chilled og CoolKids/Chilled AST behandler, v. Mikael Thastum, professor og centerleder, Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge. Psykologisk Institut, BSS, Aarhus Universitet.
  • Registreret i Circle of Security Parenting (COS-P), Individual Facilitator Agreement, level I og II.
  • 2-årig efteruddannelse i Systemisk-Narrativ familieterapi, v. Cand. Psych. Annette Mortensen. Aut. specialist og supervisor i psykoterapi

  • 2-årig efteruddannelse i Psykologiske psykiatriske perspektiver for psykologer, læger og andre faggrupper. Metalog v. Jørn Nielsen og Søren Hertz.

  Kurser vedrørende psykologisk undersøgelse (i udvalg)

  • Kursus i WPPSI-IV, teori og tolkning, v. Käte From, psykolog, specialist og supervisor i børneneuropsykologi.

  • Kursus i WISC-V, teori og tolkning, v. Käte From, psykolog, specialist og supervisor i børneneuropsykologi

  • SSAP Story Stem Assessment Protocol, v. Cand. Psych. Lisbeth Liebmann

  • Observation af samspil og tilknytning mellem omsorgsgiver og barn, v. Johanne Smith Nielsen, Ph.d., adjunkt, Center for Tidlig Indsats og Familieforskning

  • Psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund, v. Ditte Shapiro, psykolog, ph.d., adjunkt på Professionshøjskolen Absalon, Tina Wisborg Bach, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, koordinerende psykolog i Røde kors Asylafdeling, Mette Bork, psykolog specialist i klinisk børnepsykologi, Specialpædagogisk Sektion, PPR Aarhus.

  Kurser vedrørende traumer og behandling af børn (i udvalg)

  • Behandling af kronisk traumatiserede børn - sleeping dog metoden, v. Arianne Struik klinisk psykolog, familieterapeut og EMDR - rådgiver. Leder af Institute for Chronically Traumatized Children (ITCT)

  • "Livets træ",  v. Cand. Psych, specialist i psykoterapi Anette Holmgren. DISPUK.

  • Forsknings- og formidlingsopgave for specialistuddannelsen: "Gruppeinterventioner til flygtninge børn- og unge. Et litteraturstudie"

  • "Få styr på angsten" modul 1 og 2, v. Sonja Breinholst, Lektor, PhD. Cand. Psych., autoriseret. Specialist i psykoterapi med børn. Center for Angst. Institut for Psykologi. Københavns Universitet

  • Mentalisering i professionelle, familieære og sociale netværk, v. Eia Asen og Peter Fonagy frra Anna Freud National Centre for Children and Families, London

  Kurser vedrørende supervision

  • Supervision af andre faggrupper, v. Benedicte Schilling, cand. Psych. Aut. specialist og supervisor i børnefamiliepsykologi
  • Supervision af andre faggrupper, v. Annette Mortensen, specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Inpraxis.
  • Supervision af andre faggrupper, v. Helle Frelle - Petersen, aut. cand. psych. specialist i psykoterapi og supervisor. Psykologgruppen og Asger Neumann, aut. cand. psych. arbejds- og organisations psykolog Human Act.
  .