Supervision og konsulentydelser

Supervision

Jeg tilbyder supervision til dig eller jer der, som psykologer, har behov for sparring i jeres arbejde, eller med henblik på opnåelse af autorisation samt specialisering i Børnepsykologi/Klinisk Psykologi.

Jeg tilbyder også supervisionsforløb til andre faggrupper, f.eks. lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, handicaphjælpere samt socialrådgivere. 

Jeg superviserer både individuelt og i gruppe.

Mit metodiske afsæt er det systemisk/narrative, og i gruppesupervision gør vi brug af reflekterende teams og mentaliserings-baserede tilgange.

Jeg inddrager almenpsykologiske og psykiatriske perspektiver samt særlig viden om belastninger/sorg og traumer i min supervision.

Jeg arbejder altid ud fra en tydelig kontrakt for et supervisionsforløb, og jeg er opmærksom på at afklare kontekst og organisatoriske forhold, der kan være af betydning for læringsklimaet i supervisionsforløbet.  

Kontakt mig for at drøfte hvad jeg kan hjælpe dig og dine kolleger med.

​Konsulentydelser

Jeg har solid erfaring med at arbejde med komplekse problemstillinger og særligt udsatte borgere, herunder flygtninge og borgere med andre kulturelle baggrunde.

Jeg tilbyder sparring til kommuner der har borgere med problemstillinger, hvor de gængse tilbud interne i kommunen er afprøvet, eller hvor en kommune mangler et relevant tilbud. Jeg har også mulighed for at komme hjem til borgeren.

Kontakt mig for at høre nærmere om hvad jeg tilbyder.