Terapi & rådgivning

"Jeg tilbyder forældre og familiesamtaler, terapi til børn og unge, individuel terapi, og gruppeforløb."

Forældre og familiesamtaler

Forældre til et barn eller et ungt menneske der ikke er i god trivsel og udvikling eller er ramt af sygdom, kan have oplevelsen af ikke at slå til. Det kan fx være svært at forstå barnets reaktioner, og dermed også opleves som vanskeligt at støtte sit barn tilstrækkeligt. Har dit barn alvorlig fysisk sygdom, er i dårlig psykisk trivsel, eller har dit barn været udsat for en voldsom eller traumatisk oplevelse, vil I som forældre kunne opleve at miste fodfæstet. Alle børn kan have perioder hvor de er i dårlig trivsel, og forældre kan opleve usikkerhed og tvivl om hvordan de bedst muligt støtter deres barn.

Når ens barn ikke er i god udvikling vil hele familien ofte være belastet af det.

Forældre med børn/unge i mistrivsel er som regel meget pressede på tid, og mange vil opleve at være på konstant "overarbejde" og i alarmberedskab. Selv om man normalt "kan godt sammen", opstår der situationer, hvor man ikke er den man gerne vil være, hverken som forælder eller som partner. 

Forældre jeg har haft forløb med giver udtryk for, at det kan være svært at finde tid til at tale sammen i en presset hverdag. Nogle gange står man i situationer hvor råd og omsorg fra familie og venner opleves som utilstrækkelig. Ofte hører jeg fra forældre, at samtalerne hos mig har givet dem en tryg ramme, hvor de har fået mulighed for at (gen-)skabe det nærvær og den kontakt der er forudsætningen for at skabe forandringer i situationer, der kan føles fastlåste og håbløse.

I min terapi og rådgivning er jeg optaget af at se bag om adfærden og forsøge at få denne til at give mening. Min grundantagelse er, at alle altid gør det bedst mulige i en given situation. Jeg har således et omsorgsfuldt og nysgerrigt blik på alles oplevelser og reaktioner. Terapien handler om at skabe bevægelse og udvikling, og kan samtidigt også være en undersøgelse af udviklingspotentialet.

Terapien eller rådgivningen vil handle om at støtte både jeres barn, eventuelle søskende, pårørende og jer som forældre i at finde veje, der kan støtte jeres barns udvikling og trivsel samtidig med, at I tager vare på jer selv og hinanden. 

Et forløb hos mig vil altid skræddersyes til den enkelte familie. 

Jeg vil ofte starte med at tale med forældrene alene, men har stor erfaring med også at inddrage barnet i samtalerne. 

Min grundantagelse er, at det altid er de voksne omkring barnet, der bærer ansvaret for barnets trivsel, og de forandringsprocesser vi arbejder med, men at det samtidigt er barnet/den unge der har en uundværlig viden, som kan være vigtig i processen. 

For nogle børn/unge kan det være sårbart eller uoverskueligt at møde op et fremmed sted. Det at tale med en fremmed kan være for svært. Derfor kan det være god løsning, at jeg kommer hjem til jer og taler med jer og jeres barn. Jeg vil altid tale med jer forældre om, hvordan vi skal gribe den første samtale an. 

Terapi til børn og unge

Børn og unge kan, i lighed med voksne, have perioder, hvor de lever med belastninger, tab eller psykiatriske symptomer. Forældre og andre omsorgsgivere er af afgørende betydning for barnet og den unges trivsel og udvikling. Jeg vil derfor typisk starte med at hjælpe de voksne til at kunne tale med deres barn. Nogle gange giver det mening at barnet/den unge har sit eget terapiforløb. Et terapeutisk forløb for et barn eller en ung vil typisk handle om at de skal opleve ikke at være alene om det som er svært. Terapien skal hjælpe dem til at kunne udtrykke sig og sætte ord på det de er belastede af, og derved finde veje til at lindre den smerte som de bærer på. Terapien er tilpasset barnets alder, og ved mindre børn vil kommunikationen med barnet tage udgangspunkt i leg og med legetøj

Ved børn vil terapiforløbet altid starte med en samtale med forældrene og forældrene vil også deltage sammen med barnet i starten af forløbet, samt løbende blive inddraget i forløbet.

Individuel terapi

Alle mennesker vil igennem et helt liv opleve perioder med psykiske belastninger, usikkerhed omkring sig selv og eget værd, sorg over tab og udfordringer i de nære relationer. Jeg har særlig erfaring med at tale med mennesker der lever med langvarige belastninger, som fx alvorlig sygdom, voksne der har en kompliceret historie og traumer med sig fra opvæksten og det tidlige liv, ængstelighed over forældreskabet og parforholdsproblematikker. I individuelle terapiforløb er jeg særligt inspireret af den narrative samtalepraksis og tilknytningsteorien. På en respektfuld, nysgerrig og nærværende måde vil jeg, sammen med dig, være undersøgende omkring hvilke historier du kan fortælle om dit liv, og hjælpe dig med at komme i kontakt med egne værdier, håb og ønsker for fremtiden. Derigennem folder vi de historier ud, som kan være støttende eller lindrende for dig. 

Gruppeforløb

Jeg tilbyder COS-P gruppeforløb til kommende forældre og nybagte forældre. COS-P står for Circle of Security Parenting, og er en metode, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson. Via små videosekvenser får forældre viden om hvordan barnet udvikler en sikker tilknytning til forældrene. I får viden om hvordan i gennem samspil med jeres barn kan støtte barnet i dets udvikling og behov. 

Kontakt mig hvis du/I er interesserede i et gruppeforløb. 

Jeg starter løbende nye grupper op. Det vil f.eks. være muligt at henvende sig som en gruppe. Måske kender I hinanden fra en mødre- eller fædregruppe, eller måske er I bare gode venner og bekendte, der kunne være interesserede i et forløb.

Jeg er desuden certificeret Cool Kids /Chilled Cool Kids behandler. Cool Kids programmerne er angstbehandlingsprogrammer baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst. 

Cool Kids/Chilled AST er et program der er tilpasset børn og unge med udfordringer indenfor autismespektret. Tilpasningen af det oprindelige program fokuserer på at lære børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse og deres forældre bedre måder at håndtere angst på. De aktuelle AST versioner af programmet er bedst egnet til børn og unge, som er højt-fungerende (dvs. normalt begavede). Programmerne kan anvendes i gruppebehandling såvel som i individuel behandling. 

Forældrene er altid en del af hele behandlingsforløbet. .